Info för mäklare

Förvaltare
Föreningens har avtal med JM@home avseende ekonomisk och teknisk förvaltning.

Årsredovisning 2023
Finns längre ner på sidan.

Mäklarbild
Mäklare hänvisas till maklare.home@jm.se vid förfrågningar om mäklarbild.

Medlemskapsansökningar/överlåtelser skickas till:
Brf Skattkistan
JM@home AB
169 82 Stockholm  

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Månadsavgift 
Avgiften höjs med 7% från och med 1 januari 2024. (2023-11-30)

Vad ingår i månadsavgiften?
- Värme
- Kallvatten.
- 220 kr obligatorisk tillägg för Telia Triple Play inkl kabel-tv, (TV-paketet  "Lagom"), bredband med en hastighet på 500 Mbit per sekund och ip-telefoni. 1 st Telia Digital-tv box, tillhör föreningen samt 1 st Bredbandsrouter som även stödjer trådlöst internet, tillhör föreningen

OBS!! Digitalboxen med tillhörande fjärrkontroll och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och ska alltså vara kvar i lägenheten när medlemmen flyttar.

El och varmvattenförbrukning

Varje lägenhet har en egen el- och varmvattenmätare som mäter bostadens förbrukning vilket faktureras i efterskott.
Ellevio äger elnätet men medlemmen ska själv välja leverantör för elen.

Debitering av varmvattenförbrukning

Kostnader för varmvatten debiteras i efterhand och säljarens förbrukning kommer att debiteras köparen på månadsavi. Denna skuld skall lösas mellan säljaren och köparen utan styrelsens inblandning. 

Garage

Föreningen har 85 garageplatser varav 19 platser är laddplatser, 4 MC-platser samt 4 handikappanpassade platser.

Vanlig garageplats 1374 kr/månad. 

Laddplats 1574 kr/månad + el (debiteras enskilt via app)

MC-plats 458 kr/månad. 

Familjeplats (för 2 bilar) för 2061 kr/månad.

För närvarande är det kö till garageplatserna. Det är 17 st som står i kö och 3 st för laddplats, väntetid ca 1,5 år (2024-06-01) för vanlig garageplats.

Bostadsrättstillägg
Ingår inte i föreningens fastighetsförsäkring. Varje medlem måste själv teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.  

Nycklar och låssystem
Vid föreningens bildande lämnades tre lägenhetsnycklar och fyra säkerhetsnycklar ut. Certego i Västberga ansvarar för föreningens låssystem, information om antalet nycklar som finns till lägenheterna hanteras av dem.

Föreningen installerade i början av 2021 ett nytt passer- och säkerhetssystem i fastigheten.
Förutom lägenhetsnycklar skall fyra passerbrickor (numrerade 1, 2, 3, 4) för entréerna finnas för att komma in i föreningens port, förråd, återvinningsrum och garage. Ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för. 

Utöver dessa nycklar skall även 3 st nycklar till postboxen lämnas över till köparen. Samt nycklar till förrådets hänglås.

Föreningens gemensamma utrymmen
Föreningen har barnvagnsrum, rullstolrum samt flera cykelrum både på garageplan samt på gården och gatan.

Förråd
Varje bostad har ett eget förråd på källarvåningen. Föreningen har inga extra förråd för uthyrning.

Obs! Vissa förråd kan finnas i ett annat trapphus än det man bor i.

Innergård
På den gröna och privata innergården finns grönytor, gemensam grillplats och pergola för boende att nyttja.  

Miljörum och sophantering
Det finns två gemensamma miljörum där man kan källsortera samt nedkast för hushållssopor på innergården. Kärl för grovavfall och elektronik finns ett av miljörummen. Föreningen väntas kunna sortera matavfall tidigast sommaren 2024. 

Bakonginglasning
De medlemmar som har glasat in sin balkong har skrivit ett avtal med föreningen avseende balkonginglasning. I avtalets 5 § framgår följande: "Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttning skyldig att montera bort inglasningen och återställa balkongen om föreningen begär det."

Om säljaren har glasat in sin balkong kommer styrelsen vid prövning av nya medlemskapet efterfråga detta avtal som förvärvaren skrivit under att denne tagit över.

Trivsel- och ordningsregler

Ekonomisk plan


Årsredovisning och revisionsberättelse 2023

Årsredovisning 2022

Bifogade dokument

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Stadgar