Stämmoprotokoll 9 juni 2022

Protokollet från stämman den 9 juni 2022 finns nu tillgänglig här